Nationalen Dag vum Bam 2019, och an der der Gemeng Fréiseng

Esou wéi den Regulus, d’Zäitschrëft fir Natur & an Ëmwelt an hirer Ausgab 5/2019 ugekënnegt huet, sollt och d’Gemeng Fréiseng, laut offiziellem Wuertlaut, » … plantera plusieurs Ulmus laevis à un endroit restant à définir «  planzen.

Am Prinzip begréissen mir natierlech net nëmmen dës Aktioun, mir stinn esouguer voll derhannert. Et ass dëst eng Kontinuitéit  vun deem, wat schonn virdrun an dëser Gemeng initiéiert ginn ass.

Wann awer elo, aus « …plusieurs Ulmus laevis… » der nach just nëmmen zwou bliwwe sinn, dann fanne mir dat liicht traureg.  Et wier bestëmmt méiglech gewiescht, aus « …plusieurs » dat ze maachen, wat am Sproochgebrauch verstanen gëtt, nämlech méi wéi zwee eenzelner.

Reng sproocheméisseg gesinn, ass dat jo net falsch. Et bleift awer de fade Bäigeschmaach vun engem absolute Minimum.

Glécklecherweis sinn awer och, an dat war net ugekënnegt, e puer Hecke geplanzt ginn. Dat fanne mer an der Rei.

Mir als CSV trieden generell fir eng méi konsequent, méi engagéiert a méi couragéiert Ëmweltschutzpolitik an.

Naturschutz als Alibi-Funktioun, nämlech emol séier eppes maachen fir conforme ze sinn, geet eis net duer.