Liichtverschmotzung, och eis Gemeng kann eppes dogéint ënnerhuelen!

Liichtverschmotzung, also déi negativ Auswierkunge vu Beliichtung op eis Ëmwelt, hëlt weider zou. Eng Étude, déi de Staat 2016 an Optrag ginn huet, weist kloer aus, dat och mir hei net verschount sinn. Aus dëser Étude ass am Juni 2018 e « Leitfaden für gutes Licht im Aussenraum » ginn, deen de Gemenge virgestallt gouf. Op 93 Säite ginn hei praktesch Beispiller gewisen, fir onnëtzt Liicht ze begrenzen, respektiv aus ze schalten.

D’Gemeng Clierf huet als éischt Gemeng hei am Land reagéiert an sech e Programm ginn, fir géint dës Zort vun Ëmweltschiedegung aktiv ze ginn.

Mir als CSV Fréiseng hunn am Gemengerot vum 23.10.2019 déi aktuell Majoritéit op dës Thematik higewisen, an dem Ëmweltschäffen un d’Häerz geluet, dësen Thema an enger nächster Ëmweltkommissioun ze behandelen.

En Ënnerstand fir de Kierfecht zu Uespelt

Den 23.10.2019 huet de Gemengerot de Projet vun engem Bëschkierfecht gestëmmt. Dëse Projet, bei deem och d’Gemengen Duelem, Munneref a Weiler mat maachen, gëtt och vun der CSV gedroen. Hei kënnen déi Leit, deenen hire Wonsch et ass, verstreet ze ginn, hier lëschte Rou fannen. Een Ënnerstand aus Holz soll deen néidege Schutz a würdege Kader bei enger Zeremonie bidden.

An deem Kontext huet CSV drop higewisen, dat zu Uespelt um Kierfecht, am Géigesaz zu Helleng a Fréiseng, nach ëmmer keen Ënnerstand steet. Duerfir gouf gefrot, bei der Opstellung vum Budget 2020 esou eng Depense vir ze gesinn.

CSV Fréiseng ënnerstëtzt d’Resolutioun vum ausseruerdentlechen Nationalkongress vum 9.11.2019

Och eis Sektioun war op dësem ausseruerdentlechen Nationalkongress vertrueden. Mir droen den Text vun der Resolutioun, déi ugeholl ginn ass.

Mir begréissen et ganz besonnesch, dat sech d’Idi an eise Reien duerchgesat huet, verstäerkt op Waasserstofftechnologie ze setzen. Elektromobilitéit kann nëmmen eng Etapp duerstellen, bis eng besser, komplett émissiounsfréi Technologie bereet ass. Des Weideren mussen fossil Energiequellen duerch regenerativer ersat ginn. An endlech soll e flächendeckend Netz vu Veloswéer gebaut ginn, dat Bewegungsmëttel, dat guer keng Emissiounen produzéiert.

Der aktuell katastrofaler Situatioun um Wunnengsbau muss resolut begéint ginn. Et ass un der Zéit, endlech Land op ze kafen, op deem och a Form vun dem bail emphytéotique gebaut, an dann laangfristeg verlount gëtt. Der Baulandspekulatioun soll de Krich ugekënnegt ginn.  Nei alternativ Formen vu Wunngemeinschaften, z.B. tëschent Studenten a Senioren, sollen ënnerstëtzt ginn.

Dir fannt déi ganz Resolutioun op dësem Link.

Nationalen Dag vum Bam 2019, och an der der Gemeng Fréiseng

Esou wéi den Regulus, d’Zäitschrëft fir Natur & an Ëmwelt an hirer Ausgab 5/2019 ugekënnegt huet, sollt och d’Gemeng Fréiseng, laut offiziellem Wuertlaut, » … plantera plusieurs Ulmus laevis à un endroit restant à définir «  planzen.

Am Prinzip begréissen mir natierlech net nëmmen dës Aktioun, mir stinn esouguer voll derhannert. Et ass dëst eng Kontinuitéit  vun deem, wat schonn virdrun an dëser Gemeng initiéiert ginn ass.

Wann awer elo, aus « …plusieurs Ulmus laevis… » der nach just nëmmen zwou bliwwe sinn, dann fanne mir dat liicht traureg.  Et wier bestëmmt méiglech gewiescht, aus « …plusieurs » dat ze maachen, wat am Sproochgebrauch verstanen gëtt, nämlech méi wéi zwee eenzelner.

Reng sproocheméisseg gesinn, ass dat jo net falsch. Et bleift awer de fade Bäigeschmaach vun engem absolute Minimum.

Glécklecherweis sinn awer och, an dat war net ugekënnegt, e puer Hecke geplanzt ginn. Dat fanne mer an der Rei.

Mir als CSV trieden generell fir eng méi konsequent, méi engagéiert a méi couragéiert Ëmweltschutzpolitik an.

Naturschutz als Alibi-Funktioun, nämlech emol séier eppes maachen fir conforme ze sinn, geet eis net duer.

Gemengerot vum 19.12.2018 : Stellungnahm vun der CSV Fréiseng zum Budget 2019

Här Buergermeeschter,

Hutt Dir net geduecht, d‘Gemeng Fréiseng hätt am Lotto gewonnen, wou Dir d‘Circulaire vum Inneministere gelies hutt?

Nach ni an der Geschicht vun der Gemeng Fréiseng, an der Gyberien-Zäit eng vun de Gemengen am Land mat de meeschte Scholden, war eis Finanzsituatioun sou gutt ewéi elo. Net dat mer keng Scholden hätten. Awer déi Schold ass bekanntlech géint Zënse déi klammen ofgeséchert, sou datt et do kee Kappzerbrieches gëtt.

Et ass evident, dat sou en Akommes fir Investitioune muss genotzt ginn. Investitiounen an Qualitéit vun der Déngschtleeschtung, an d’Liewensqualitéit vun eise Bierger an och fir déi kommend Generatiounen.

Dir wëllt an den nächste Joren investéieren. Domat ass CSV averstanen. Dir wëllt nei Leit astellen, souwuel den administrative wei och den technesche Service optiméieren. Do si mir als CSV selbstverständlech mat derbäi, och wa mer et immens schued fannen– a mindestens bei der Madamm Hoffmann Carboni fanne mir fir déi Remark secher en oppent Ouer – datt Dir elo wëllt manner Hëllef fir jonk Aarbechtsloser ubidden. Mir fannen et traureg, datt Zuel vun de CAE-Jonke vun 2 op elo just nach 1 erof gesat gëtt.

Eigentlech misst d’CSV also Äre Budget fir d’Joer 2019 matstëmmen. Eigentlech! Wann do net den extraordinären Deel vum Budget wier. Deen mat den Investissementer… eiser Meenung no op der falscher Platz!

Et geet am dësem Deel net genuch em Effizienz a Nohaltegkeet fir eis Gemeng an et feelt eis u Visiounen a Wäitsiicht!

Hei e puer Beispiller firwat d’CSV dëse Budget net ka matstëmmen.

Éischtens stinn, no 850.000 Euro am Joer 2018, elo 4,4 Milliounen dra, fir de Site vum Uespelter Schlass. Obwuel et bis elo nach ëmmer kee Konzept gëtt, wat soll an dem Schlass gemaach ginn. Et sinn zwar anscheinend Gespréicher fir e Veräinssall mat de Geschichtsfrënn a Schlassfrënn gefouert ginn. An Archive sollen do kennen ugeluecht ginn. An eventuell och eng Bibliothéik. An déi leschte Rumeur schwätzt vun enger Zort Theatersall.

Net ze vergiessen den Hochzäitssall!

Et ass nach ëmmer kee Konzept do, an Dir wëllt per Force dat Schlass fäerdeg stellen.

Obwuel et eng ganz Rëtsch aner Projete ginn, déi vill méi noutwendeg sinn:

 • Mir brauchen en neit Gemengenhaus,
 • eng Reserve fir den Ausbau vun der Schwemm fir eis Schoulkanner zu Réiser,
 • eng nei Crèche,
 • en Ausbau vun eiser Kläranlag
 • a sollten eis prioritär em Verkéiersberouegung an eiser Dierfer këmmeren
 • Wou ass de soziale Wunnengsbau drun?
 • Wou gëtt eppes fir déi Leit gemaach déi aus hierem Doheem hu misse fortlafen grad ewei vill vun eise Matbierger virun iwwert 70 Joer.

Zweetens stellt Dir elo – temporär, afir 700.000 Euro – weider Containeren hei hannen op de Parking. D‘Vergréisserung vun der Maison Relais hat 2017, no de leschte Walen, fir Iech anscheinend absolut Prioritéit.

Wieren déi fäerdeg Pläng fir d’Gemeng zu Uespelt esou emgesat ginn, kéint sech elo op de Bau vun enger Maison Relais konzentréiert ginn.

Drëttens si mer da beim soziale Wunnengsbau. Dir hutt de Plang vun der aler Majoritéit mam Paschtoueschhaus zu Uespelt futtigemaacht. An elo mat der och nach d’Paschtoueschhaus futti. A wat kennt an d’Platz? Ee Kontrakt mat engem Architekt, fir 25.000 Euro, nodeems dee Plang schonn do war.

Véiertens stinn an Ärem Budget just nach 250.000 Euro, mat deene Gemeng, wann eng Opportunitéit sech bitt, Terrainen oder Gebaier wëllt kafen. CSV/LSAP haten do mol mat 2 Milliounen ugefaangen. Och dat sinn Investissementer. Dir wësst dat jo. Schliisslech hutt Dir jo mat dem Kaf vun der Spigarelli-Proprietéit bewisen, dat Dir schnell handele kennt. Awer elo ass kee Sputt méi do. Et ass näischt méi ze héiere vum Här Mousel senger Fro no dem Intressi vun der Gemeng um Gebai vun der Post zu Uespelt. An net méi no der Paschtoueschwunnéng an der Annexe gefrot ginn. Do wou et jo nach en Nëtzungsrecht ze gi schéngt. Dat, wat an Oppositiounszäiten eng „gutt Iddi“ ass, gëtt „um Pouvoir“ séier vergiess. Mir fannen dat net an der Rei.

Fënneftens fanne mer et och guer net an der Rei, dat ënnert dem Posten “Circulation” just 50.000 Euro virgesi goufen. De Verkéier an de Spëtzestonnen duerch eis Dierfer, ass e grousse Problem. Dee mir natierlech net eleng als Gemeng kenne léisen. An awer sollte mer eis als Responsabel mat Nodrock Gedanke maachen, wei mer de Verkéier aus eisen Dierfer eraus kréien.

 • Musse mer Stroossen fir de Duerchgangsverkéier zou maachen?
 • Musse mer Stroossen vum Staat iwwerhuele, fir eis kenne besser ze organiséieren?
 • Musse mer vereenzelt Stroossen zréck bauen, an se manner interessant fir den Duerchgangsverkéier maachen?
 • Wei kréie mer dee selwechten Duerchgangsverkéier vun eisen Feld- anSpadséierwee fort?

Déi ganz Thematik schéngt Iech net wierklech ze interesséieren.

An de sechsten a virleschte Punkt vun eiser Begrënnung firwat d‘CSV de Budget net ka matstëmmen, ass d’Thema Nohaltegkeet. Et kommen am Ëmweltberäich vun Iech wéineg Initiativen: weder duerch Aarbechten, datt mer an der Zertifizéierung vum Klimapakt weider kommen, nach konkret Mesurë fir Energie ze spueren. A wou bleiwe Vëlosweeër? Um Enn bleift do just de Projet mat der Photovoltaik um Dag vum Atelier. Do ass CSV frou driwwer. Allerdéngs sollte mer dee Projet fir eis Matbierger op maachen. Erënnert Iech un de grousse Succès, wei d’Photovoltaikanlag op dem Dag vun der Uespelter Hal mutualiséiert gouf.

A schliisslech, als siwente Punkt, wëlle mer Iech un Är Verspriechen an Äre respektive Wahlprogrammen erënneren. Wou ass dat Offallkonzept, wat de Bierger soll manner belaaschten? Wou ass en Ofschafe vun der vill diskutéierter „taxed’équipement collectif“. Budgetéiert fir 2019 sinn elo 180.000 Euro, nodeems der 2017 nach nëmmen 108.000 era komm sinn. A wou ass d’Renovatioun vum Hellenger Waassertuerm am Budget? Am DP-Wahlprogramm war Iech dat Versprieche praktesch eng ganz Säit wäert. Am Budget 2019 ass net mol en Cent dofir virgesinn.

Dat waren also eis 7 Grënn firwat d’CSV de Budget net ka matstëmmen. Obwuel en am ordinären Deel ganz an der Rei ass.

Jo, et ass néideg ee weideren Techniker anzestellen. Et ass richteg d’Organisatioun vun enger Vakanzekolonie finanziell ze ënnerstëtzen. Gutt fanne mer et och, dat d´Kommunikatioun tëscht der Gemeng an hire Bierger soll verbessert ginn. Obwuel et 70.000 Euro kascht. An datt derniewent vill Suen a Receptioune gestach ginn. Mee wann de But ass, den Zesummenhalt an den Dierfer ze stäerken, sinn och déi Gelder gutt ugeluecht.

Dass 10.000 Euro eleng fir déi nei “Péiter vun Uespelt Doudesdag Kommissioun” am Budget stinn, gefällt eis selbstverständlech manner. Datt ëmmer erëm a Material fir eis Beamten an Aarbechter investéiert gëtt, ass duergéint ze begréissen. Dat och d’Jugend eppes vun de ville Recetten huet, ass richteg. Obwuel dee Posten am Budget just vun 30.000 op 35.000 erop geet. Et kann een sech awer froen, wann de Staat da schonn sou léif mat eis war, op een net extra sportlech oder schoulesch Leeschtunge finanziell eppes méi beloune sollt. An och d’Schoulspueren an de Cadeau vun der Gemeng fir déi Kanner, sollten eppes no uewen ugepasst ginn.

Datt och de Pro Actif am Joer 2019 fir eis Bierger ka schaffen, fanne mer gutt. An dann denke mer och un de Frisi-Bus a hoffen, dat den neie Fuerplang, iwwert Hassel an d’Stad an och op Réimech, Uklang bei eise Bierger fënnt. (K) Mir sinn och domat averstanen, wann Dir eis Präzisioune gitt, iwwert de „Outsourcing“ vu verschiddenen Aarbechten op der Container-Platz zu Helleng.

Datt d’Gemeng an Zukunft fir den Entretien vum Uespelter Foussballterrain zoustänneg ass, a sech dat 25.000 Euro kaschte léisst, ass ze begréissen. Eis aner Sportsveräiner botze jo och hir Sportshalen net selwer. Wann mer da scho bei de Sportsveräiner sinn, sollt een drun denken, der Sportskommissioun den Optrag ze ginn, hei d’Subsiden nach e Mol op de Leescht ze huelen. Bei bal 2 Millioune méi an der Kees, kann een do e bësse méi sprange loossen.

Mir sinn also mam „ordinären“ Deel vum Budget 2019 ganz bei Iech, droen deen och mat. Et ass, wei gesot, de „extraordinären“ Deel vun eis Kappzerbrieches mëscht. An dofir musse mir leider dësem Budget eng Datz ginn.

Da soll ech Iech nach zwou Remarke vu menge Kollege Schiltz an Arend mat op de Wee ginn. Den Emprunt vun enger Millioun deen am Budget steet, dee brauch Dir sécher net ze huelen. Firwat? Ma well dat, wat d’Oppositioun der Equipe Aulner ëmmer erëm virgeworf huet, nämlech net genuch ze schaffen, och fir d’Oppositioun elo  als Kritik un der Equipe Beissel net kann ewech diskutéiert ginn. 8,2 Millioune sollten 2018 investéiert ginn. Gepackt huet Dir der eppes iwwert d’Hallschent, nämlech 4,5 Milliounen. Dir muss manner wëlle futti maache vu Projete vun der viregter Majoritéit a méi selwer schaffen.

Merci dat Dir mir sou laang nogelauschtert huet. Mir stemmen zwar de Budget net mat, wënschen Iech awer trotzdeem eng glécklech Hand bei der Organisatioun an Ausféierung vun de villen Aarbechten a wënschen Iech an eis alleguerten e schéine Chreschtdag an e glécklecht Neit Joer bei beschter Gesondheet.

Stellungnam zum Budget 2018

Fannt hei ënnendrënner déi offiziell Stellungnam vun der CSV Sektioun Fréiseng, sou wéi se vun eisem Conseiller Claude Arend an der Sëtzung vum Gemengerot den 11. Januar 2011 virgedroe gouf:

Här Buergermeeschter,
Dir Damen an Häre vun der Majoritéit,

Wéi ech virun 2 Wochen, no der Presentatioun vum Budget vun eiser Gemeng fir 2018, doheem déi vill Zuelen nach e mol Revue passéiere gelooss hunn, ass mer de Gedanke komm, menger Partei ze proposéieren, de Budget haut den Owend matzestëmmen.

Matzestëmmen, well dir net sou vill Zäit hat fir en opzestellen, matzestëmmen och well jo awer nach Projeten, wou vu CSV a LSAP geplangt goufen, elo exekutéiert ginn. Dunn awer hunn ech mer dat Dokument am Detail analyséiert, mir hunn eis an der CSV mat eisem Comité ausgetosch, a sinn alleguerten unisono zu der Iwwerzeegung komm, haut den Owend mat eng kloren an däitlechen NEE ze stëmmen.

Firwat dat? Well d’Akommes vun der Gemeng an ärem Budget an am Verglach zum rektifizéierte Budget 2017 ëm 3.61% klëmmt, dir awer bal 15% méi wëllt ausgi wéi 2017. Mir schwätzen hei selbstverständlech vu „recettes et dépenses ordinaires“. Ech hat virun 12 Méint op dëser Platz schonn e mol bemierkt, dat et schued ass, dat méi un Suen aus der Stad zum Deel auszeginn ,anstatt et vir Investissementer ze huelen. Dir maacht et genau d’selwecht, just nach vill méi däitlech an domat och nohalteg wéi virdrun. Well elo gesi mer ganz klor, wou och nach liwwert 1 Millioun Paie vun de Schoulmeeschter vum Staat iwwerholl ginn, dat Gemeng Fréiseng ganz däitlech zu de Gewënner vun der Reform vun de Gemengefinanze gehéiert. Och wa mer wahrscheinlech an den nächste Joren erëm en Deel fir d’Finanzéierung vum Rettungswiese geholl kréien.

Wann elo nach deen enorme Plus op den Depensen enger nohalteger Politik ze gutt kéimen, misst een eis Kritik eventuell bëssen nuancéieren. Awer at dem nohaltegen Ophale vun der Gemeng a sougenannter grénger Politik, si mer erëm genau sou weit wéi 2011. Et ass näischt do, ausser engem Subside fir Frigo’en, dee vun der aler Ëmweltkommissioun sou net ënnerstëtzt gi wier. Net nëmme gitt der ze vill Suen aus, dir gitt se och nach falsch aus.

Well dir d’Fonctionnementskäschte vun der Gemeng net am Grëff huet! Well ze vill Léit agestallt ginn. Well et schéngt ëm Quantitéit ze goen an net ëm Effizienz. Hai e Büro méi, do eng „Contrat de maintenance“ vu 40.000 Euro, nach eng Persoun an der Administratioun fest agestallt a wahrscheinlech fanne mer dann och nach e Grond, dee CAE, wou dann ausleeft, nei ze argumentéieren. Wann een eleng scho bedenkt, dat de Fonctionnement vun eise Sportshale mëttlerweil 750.000 Euro kascht! Dir setzt är Recetten net effizient genuch an.

Mir halen iech awer ze gutt, dat eng Ausgab am „ordinären“ Deel net konnt vun iech beaflosst ginn. Dat sinn déi 600.000 Euro wou de Sifridawe, eis Kläranlag, kascht. Bon, de „Delta“ par Rapport zum „rectifié“ 2017 sinn net 600.000, mais nëmme 418.000 Euro. Wa mer iech déi gutt halen, dann ass et awer nach eng Progressioun vun 11% op den Depense géint 3.61% op der Gemeng hirem Akommes. 11% eraus, 3.61% eran. An dat soll 6 Joer laang opgoen? Wat soll een do soen?

Mir gesinn natierlech, elo vu Verschëldung vun der Gemeng zum groussen Deel kengem Zensrisiko méi ausgesat ass, am Budget trotzdeem nach Spillraum bléift fir Investitiounen. Dir wëllt dëst Joer 1.5 Millioune léine goen. A wahrscheinlech nach méi an den nächste Joren. Mir mengen dat do nach e Spillraum fir weider Emprunte vu bis zu 5 Millioune bleift. Mir hoffen, dat der mat äre Projeten sou séier weider kommt, dat den Emprunt muss geholl ginn. Speziell muss e geholl gi wann dir dem Staat wëllt 1 Millioun fir e Gebai zu Uespelt bezuelen. Dat ass vill ze deier, och wann et am Budget steet. Méi wëlle mer zu den Investissementer mol guer net soen. Mir waarden op d’Projeten. Do wäerte mer en Deel matdroen, en Deel probéiere positiv ze beaflossen a selbstverständlech, sou bal et ëm Schlass oder soziale Wunnengsbau geet, wahrscheinlech net mat der Majoritéit averstane sinn.

Am Resumé bleift festzehalen, dat dir vill méi Suen aus gitt wéi et gutt ass. An dobäi huet dir net vill Sputt. Well d’Eropsetze vum Waasserpräis huet dir nach net op de Recettë weider ginn, dofir awer och iwwerhaapt kee vun äre Walversprieche – manner Grondsteier a manner fir den Offall – ëmgesat. Mir als CSV hätte mindestens Grondsteier anescht gerechent an och direkt fir 2018 domat ugefaangen. Speziell DP-Wieler däerften enttäuscht sinn. Oder muss een eppes affere fir eppes anescht ze kréien?

Op déi Fro erwaarde mer eis natierlech keng Äntwert. Mais där Froen huet d’CSV Fraktioun der nach genuch. An dat iwwerhuelen elo meng Kollegen.

Den neie Schäfferot – keng Récksiicht op gemengnëtzeg Aarbecht

Déi nei Majoritéit huet d’Sitzunge vum Gemengerot op dee leschte Mëttwoch am Mount um 17 Auer festgeluecht. Dëse fixen Datum gëtt och vun der CSV begréisst. Well ower eise Gemengerot Michèle Hansen-Houllard während der Schoulzäit all Mëttwoch tëschent 16 a 17 Auer eng LASEP-Grupp zu Fréiseng betreit, hate mer gefrot fir de Gemengerot richt um 17.15 Auer unzefänken, well d’Madamm Hansen-Houllard déi kleng Däbbessen net kann eleng do stoe loossen. Dës Ufro ass leider op daf Ouere beim neie Schäfferot gestouss an de Refus gouf mat dem plompe Gronn, dass d’Reunioune soss ze spéit fäerdeg ginn (mir schwätze wuel gemierkt vu 15 Minutten!) begrënnt. Dëst ass de gemengnëtzegen Engagement mat Féiss getrëppelt a léisst sech eigentlech nëmmen duerch klatzkäppege politesche Calcul erklären.

D’CSV Fraktioun am Gemengerot wäert aus Solidaritéit mat der Madamm Hansen-Houllard an hirem Engagement an der LASEP dowéinst an Zukunft richt um 17.15 Auer an de Gemengerot kommen, och wann dëse sollt offiziell um 17 Auer ugoen. Mir hoffen ower weiderhin op en Alenke beim neie Schäfferot an dësem Punkt.

Et ass ze hoffen, dass esou Kierchtuermspolitik-Decisiounen net zur Normalitéit mat där neier Majoritéit ginn.