Op de Punkt

Angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt

Die aktuellen Zahlen des Arbeitsmarktes sind ein Grund zur Besorgnis. Zurzeit sind beim Arbeitsamt 19287 Personen gemeldet. Nur etwa 8500 Personen erhalten eine Arbeitslosenunterstützung, 45% sind ohne jegliche Qualifikation oder Schulabschluss. Etwa 4000 sind krankheitshalber im “Reclassement Externe” und weitere 4375 sind in Beschäftigungsinitiativen untergebracht. Für sie wird die Suche nach einer neuen ...

Weider liesen

Maison Relais a Gemengecrèche

Dass eis Gemeng eng Waardelëscht huet an der Maison Relais ass gewosst a sécher keng Ausnahm. Wëll mir awer no der Sportshal mussen eng nei Gemeng kréien, kann eng substantiell Vergréisserung vun der Maison Relais réischt no 2017 an d’A gefaasst ginn. Kanner bis 4 Joer hunn alternativ d‘ Méiglechkeet an eng Crèche ze goen. De neie Comité vun der Gemengecrèche ‚Butzenhaus‘ zu Helleng huet eng fantastesch Aarbecht ...

Weider liesen

Erausgepickt…

D’Gemeng huet réaffirméiert den CR156 zwëschen Fréiseng an Uespelt (Haffstrooss – Krokelshaffstrooss- Péiter-vun-Uespelt- Strooss ) vum Stat iwwerhuelen ze wëllen. Et muss een sech bewosst sinn, dass dës Entscheedung mat ganz ville Laaschten fir d’Gemeng verbonnen ass: Entretien vun där dach ganz langer Strooss, mat Beem schneiden, Grasschneiden am Summer a Salzen am Wanter! Et stellt sech onweigerlech ...

Weider liesen

Ass et 5 vir 12?

Ass et 5 vir 12? Dat ass d´Fro, déi CSV Fréiseng hiren Invitéen an enger „Table Ronde“ Ufank Mäerz gestallt hat. A mir waren a sinn houfereg, dat eng ganz Rëtsch Perséinlechkeeten bereet waren, mat eis, awer haaptsächlech mat Iech déi der lauschteren koumt, ze diskutéieren. Dofir geet op dëser Plaatz nach e Mol e grousse Merci un d´Madame Marie Anne Rodesch-Hengesch, Präsidentin vum gemeinsamen Office Social ...

Weider liesen