Skip to content

Trëppeltour duerch Uespelt

Haut waren e puer vun eise Kandidat(inn)en um Trëppeltour duerch Uespelt mat dobäi, dee vun der 3. Alterskommissioun organiséiert a vun de Geschichtsfrënn vun der Gemeng Fréiseng geleet gouf. Merci dofir.

Beitrag deelen