Aus dem Gemengerot

Liichtverschmotzung, och eis Gemeng kann eppes dogéint ënnerhuelen!

Liichtverschmotzung, also déi negativ Auswierkunge vu Beliichtung op eis Ëmwelt, hëlt weider zou. Eng Étude, déi de Staat 2016 an Optrag ginn huet, weist kloer aus, dat och mir hei net verschount sinn. Aus dëser Étude ass am Juni 2018 e « Leitfaden für gutes Licht im Aussenraum » ginn, deen de Gemenge virgestallt gouf. Op 93 Säite ginn hei praktesch Beispiller gewisen, fir onnëtzt Liicht ze begrenzen, respektiv ...

Weider liesen

Stellungnam zum Budget 2018

Fannt hei ënnendrënner déi offiziell Stellungnam vun der CSV Sektioun Fréiseng, sou wéi se vun eisem Conseiller Claude Arend an der Sëtzung vum Gemengerot den 11. Januar 2011 virgedroe gouf: Här Buergermeeschter, Dir Damen an Häre vun der Majoritéit, Wéi ech virun 2 Wochen, no der Presentatioun vum Budget vun eiser Gemeng fir 2018, doheem déi vill Zuelen nach e mol Revue passéiere gelooss hunn, ass mer de ...

Weider liesen

Den neie Schäfferot – keng Récksiicht op gemengnëtzeg Aarbecht

Déi nei Majoritéit huet d’Sitzunge vum Gemengerot op dee leschte Mëttwoch am Mount um 17 Auer festgeluecht. Dëse fixen Datum gëtt och vun der CSV begréisst. Well ower eise Gemengerot Michèle Hansen-Houllard während der Schoulzäit all Mëttwoch tëschent 16 a 17 Auer eng LASEP-Grupp zu Fréiseng betreit, hate mer gefrot fir de Gemengerot richt um 17.15 Auer unzefänken, well d’Madamm Hansen-Houllard déi kleng ...

Weider liesen

Reaktioun vun der CSV Fréiseng op de Koalitiounsprogramm vun der neier Är Equipe-DP Majoritéit

Gemengerot 29. November 2017 Reaktioun CSV Sektioun Gemeng Fréiseng   Här Buergermeeschter, dir Hären aus dem Schäfferot, dir Damen an Hären, léif Kollegen aus dem Gemengerot, am Numm vun der CSV wëlle mer Iech vir d’aller éischt gratuléieren. Gratuléieren dat der, no fir iech 6 laange Joer an der Oppositioun, erëm de Wee zréck un d´Spëtz vun der Gemeng fonnt huet. Frou si mir bei der CSV selbstverständlech ...

Weider liesen

Michèle Hansen-Houllard ersetzt Malou Aulner am Gemengerot

De Comité vun der CSV Sektioun Gemeng Fréiseng war a senger leschter Sëtzung zesumme komm fir sech fir hir nei Roll an der Oppositioun opzestellen. An dem Kader huet d’ Madame Marie-Louise Aulner, Éischtgewielte bei de leschte Gemengewalen, matgedeelt, dass se aus gesondheetleche Grënn méi kuerz trëtt an op hiert Mandat verzicht. D’ Madame Michèle Hansen-Houllard vun Helleng, Véiertgewielten op der ...

Weider liesen